středa 28. prosince 2016

Máničky a Silvestr


Silvestrovské bujaré veselí dělí Máničky na dva tábory. Ten první nechce o bigbítu ani slyšet, neboť nemá poslední den v roce v přílišné oblibě a nejraději tráví tento večer v klidu stran zakouřených sálů a vyhulených reproduktorů. Druhý tábor to vidí opačně – Silvestr shledává jako příležitost k bigbítovému konání, navíc zpravidla dvojnásobně honorovanému.
Silvestrovská zábava má svoje specifika. Obvykle trvá déle, pořadatelé většinou začátek plánují na osmou hodinu večerní, konec pak na druhou nebo třetí hodinu raní – doba, kterou Máničky stráví na podiu, se tak na Silvestra o dvě až tři hodiny prodlouží. Nezbytností takové tancovačky je i zhruba hodinová přestávka mezi půlnocí a jednou hodinou, kdy se publikum vyhrne před sál a za pomoci výbušných výrobků vietnamské provenience snaží se připravit o končetiny, probíhají také přání do nového roku a přijímají se předsevzetí.
Zábavy pořádané poslední večer v roce bývají divoké. Obecnému přesvědčení, že na Silvestra je třeba se řádně opít, podlehnou často i věci neznalí (jak praví klasik: nejhorší je, když začnou pít abstinenti). Ke všeobecné devastaci alkoholem přidává se ještě potřeba ohňostrojů, amatérští pyromani často ventilují svoji vášeň i po půlnoční pauze v prostorách sálu.
O honorářích už zmínka padla. Máničky z kategorie ziskuchtivých mají Silvestra v oblibě právě proto, že běžná taxa za jejich vystoupení násobí se v tento den dvěma (neboť to tak dělá většina souborů i samohrajkářů). Doznívá rovněž čas vánočního obžerství, je tedy skoro jisté, že Máničky během produkce nebudou trpět hlady ani žízní.
Ať už patří Máničky k prvnímu nebo druhému táboru, Silvestr pro ně znamená jistý předěl – první měsíce v roce zažívá bigbít útlum, většina vesnických produkcí obrátí svoji pozornost na hasičské a myslivecké bály. Aby Máničky nezahálely, přijmou předsevzetí, že během nucené pauzy provedou revizi aparátu, nazkouší nové písně, uklidí zkušebnu a dokončí rozdělané nahrávky. Stejně jako u obyčejných smrtelníků zůstanou ale pouze u těch předsevzetí...

Máničky Vám přejí příjemný a klidný vstup do nového roku.

Žádné komentáře:

Okomentovat