středa 25. ledna 2017

Máničky a pořadatelé (1.)


I když toho bylo o bigbítu v tomhle povídání zmíněno už celkem dost a i když o pořadatelích tancovaček padne zmínka v každém druhém článku, ještě jsme se na ně pořádně nepodívali. Uděláme to tedy dnes (a vlastně i příště).
Pořadatel bigbítové zábavy je ten, který jde z kůží na trh a nese většinu rizik s tancovačkou spojených. V drtivé většině je to pořadatel, který akci domluví, následně zpropaguje (ať už pomocí plakátů nebo internetu, popřípadě kombinací obého), načež se na celém podniku snaží neprodělat kalhoty. Být pořadatelem tancovačky je funkce veskrze nevděčná, vždycky je totiž něco špatně – z jedné strany si stěžují diváci, že to na baru vázne a navíc není k dostání jejich oblíbený truňk, z druhé řvou na pořadatele Máničky, které mají v šatně zimu a nedostatek chlebíčků. Po skončení zábavy pořadatel vyplatí Máničky, obsluhu, na stranu dá peníz pro ochranný autorský svaz a na případný nájem kulturáku, načež zjistí, že to všechno vlastně dělal zadarmo (což někdy může být ještě ta lepší verze). Být pořadatelem tedy vyžaduje silné nervy a jisté zalíbení v bigbítu – není náhodou, že leckterý pořadatel vlastně takovou Máničkou je, ovšem na druhé straně pomyslné barikády.
Pořadatelé bigbítových zábav se nejčastěji rekrutují z těchto skupin:
1) Nadšenci
Nadšenci jsou skutečnými Máničkami. S bigbítem vyrostli, na bigbítu strávili mládí, pouze jejich neschopnost na cokoli hrát je postavila do této role. Vlastně jim ani nezáleží na tom, bude-li tancovačka zisková – pokud totiž zábava skončí na nule, jsou spokojeni, že do toho nemuseli vrážet vlastní finance, dají si s kapelou panáka a domluví další termín. Na zábavách pořádaných Nadšenci mají Máničky perfektní servis, neboť Nadšenci si jich váží. Bohužel, Nadšenců ubývá...
2) Spolky
Kromě myslivců a hasičů, kteří na vsích osnují začátkem roku bály, obývá ornou tancovačkovou půdu ještě spousta dalších spolků, které zábavy pořádají. I zmínění hasiči čas od času kromě tradičního plesu uspořádají bigbít, dalšími obvyklými pořadateli jsou spolky sportovní. Výhodou těchto pořadatelů je fakt, že bigbít bývá často spojen s nějakou další událostí, jako jsou hasičské závody nebo fotbalový turnaj – akce probíhá po celý den, je tak o něco snazší naplnit pokladny u výčepů, nemálo účastníků odpoledních kratochvílí pak zůstane i na večerní zábavu. A zatímco pořadatel Nadšenec těžko shání kumpány do pořadatelské služby, spolky mají obvykle dosti širokou základnu, aby tuto potřebu pokryly.
3) Zlatokopové
Zlatokopové jsou vlastně opakem Nadšenců. K bigbítu mají pramalý vztah, zábavu pořádají hlavně s vidinou vlastního obohacení. Je zvláštní, že ačkoli jde Zlatokopům o finanční efekt a tedy i co největšího množství diváků, často fázi propagace zcela podcení nebo se na ni vykašlou úplně. Jak už bylo mnohokrát zmíněno, bigbít není zrovna výdělečná záležitost, většina Zlatokopů to po několika zábavách s rozčarováním pochopí, na bigbít zanevře a vrhne se na pořádání diskoték.
4) Města a obce
Obecní nebo městské slavnosti jsou Máničkami velmi oblíbené podniky. Většinou se na nich neplatí vstupné, o diváky tedy není nouze, stejně tak není nouze o honorář – město nebo obec má na akci nějaký rozpočet, kde je částka za preludování Mániček dopředu zkalkulována a je s ní počítáno. Často to mají tito pořadatelé dobře vyřešené i po stránce organizační, akce tak jede podle plánu a bez zbytečných zádrhelů.
5) Agentury
Ano, i s agenturami se občas Máničky potkají. Většinou jde o nějakou formu firemního večírku, kam jsou Máničky najaty do role klaunů, kteří sice skoro nikoho nezajímají, jsou ale agenturou dobře zaplaceni a je jim poskytnut kvalitní servis. V agenturách většinou pracují profesionálové, jednání je tak korektní a vše domluvené bývá splněno.
Ať už pořádá bigbítovou zábavu kdokoli, vězte, že to není nikterak jednoduchá
a většinou ani nikterak výdělečná záležitost. Být pořadatelem je nevděčné a stresující, není tedy divu, že jich v celkovém měřítku spíše ubývá. O to víc si Máničky váží těch, kteří zábavy s železnou pravidelností pořádají dál.

Obecenstvo dorazivší na tancovačku má často tendenci organizaci akce kritizovat. I když je to někdy na místě, doporučuji si nejdříve podobnou funkci vyzkoušet – teprve poté se ukáže spousta nepříjemností s pořádáním tancovačky spojených, které byly před tím neznalému oku skryty.

Žádné komentáře:

Okomentovat